answersLogoWhite

0


Best Answer

figaro ceng is so cute and handsome...and talented

User Avatar

Wiki User

15y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Who is the girlfriend of figaro ceng shao zong?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Continue Learning about TV & Celebs

What are the ratings and certificates for Wu nan qing wei liao - 1994?

Wu yue ying chun - 1992 is rated/received certificates of: Hong Kong:III Singapore:PG (cut)


What actors and actresses appeared in Huang Fei Hong yi qu Ding Cai Pao - 1974?

The cast of Yun cai tong zi xiao zu zong - 1974 includes: Willie Chan Paul Chang Adam Cheng Fan Chiang Nan Chiang Roy Chiao Chia Chien Li Chuan Chin Mu Chu Ping Do Yat Fan Lau Han Hsiang Li Chin Hsiao Chin Hu Yue Hua Shen Shirley Huang Man Huang Shiu Hung Hui Elaine Jin Tan Lau Lan Law Kun Li Hung Lieh Chen Yin Ling Li Meng Sau Sek Ming Shih Lydia Shum Alan Tang Sangu Tao Ni Tien Yin Tse Shen Wang Lai Wang Tsan Wei Hsiang Ma Wu Ming Yu


What actors and actresses appeared in Er nai cun zhi sha fu - 1995?

The cast of Nan yang shi da xie shu - 1995 includes: Ellen Chan as May Gwan Chin Lily Chung as Mei Ta Lei Woon Ling Hau Meng Lo as Taoist Priest Ben Ng as Laimi Shui Ting Ng Elvis Tsui as Kong Bobby Yip as Taoist


What movie and television projects has Yen Ping Li been in?

Peng Chang has: Played Constable (Anger) in "Hsi nou ai le" in 1970. Performed in "Ci man wang" in 1971. Performed in "Hei bai san" in 1971. Played (Guest star) in "Quan wang zhi wang" in 1972. Performed in "Long hu guo jiang" in 1972. Performed in "Lie ri kuang feng" in 1973. Performed in "Hu wa er" in 1974. Performed in "Da che fu" in 1974. Performed in "Zui e tao tian" in 1974. Performed in "Hei shou jin gang" in 1974. Performed in "Hu dan zhui hun" in 1974. Performed in "E tu" in 1975. Performed in "Yi men zhong lie" in 1975. Performed in "Hu hu hu" in 1975. Performed in "Whang long xue bei" in 1976. Performed in "Xia shi biao ke sha shou" in 1977. Performed in "Ren ba zhao" in 1977. Performed in "Shang Hai tan" in 1977. Played Uy Hsing-Hung in "Hu Hui Chien xue zhan xi dan si" in 1978. Performed in "Yao ming di xiao fang" in 1979. Performed in "Mi tie" in 1979. Performed in "Zhui ming ren" in 1979. Performed in "Qi qiao feng huang bi yu dao" in 1979. Performed in "Li bi gou" in 1980. Performed in "Guningtou da zhan" in 1980. Performed in "Zhui lie" in 1980. Performed in "Chu Liu Xiang yu Wu Tie Hua" in 1980. Performed in "Ying xiong dui ying xiong" in 1981. Performed in "Shu shi shen chuan" in 1981. Performed in "Qing ren kan dao" in 1984. Performed in "Jiu zi tian mo" in 1984.


What movie and television projects has Fu Hung Cheng been in?

Fu Hung Cheng has: Performed in "Ming ri you tian ya" in 1969. Performed in "Wei zhen si fang" in 1971. Performed in "Ying han tie quan" in 1972. Performed in "Gai shi quan" in 1972. Performed in "Jing tian dong di" in 1972. Performed in "Meng si hung feng" in 1972. Performed in "Zong heng tian xia" in 1972. Performed in "Zhong guo gong fu" in 1972. Played Kyoki Shoza in "Lei tai" in 1972. Performed in "Pa shan hu" in 1972. Performed in "Zhong Guo quan" in 1972. Performed in "Ye nu liang" in 1972. Performed in "Tang ren piao ke" in 1973. Performed in "Hei lu" in 1973. Played Kao Lin in "Hao ke" in 1973. Performed in "Chu luan zai Tai Bei" in 1973. Performed in "Da meng long" in 1973. Performed in "Hei bao" in 1973. Performed in "Shuang mian nu sha xing" in 1973. Performed in "Da dao" in 1973. Performed in "Dao huang ling" in 1973. Performed in "Da xiao tong chi" in 1973. Performed in "Ma Lan fei ren" in 1973. Performed in "Dong bian qing shi xi bian yu" in 1974. Performed in "Shen chu gui mei nu sha xing" in 1974. Performed in "Si qiu" in 1974. Performed in "Diao man dou feng sao" in 1974. Performed in "Meng shi" in 1974. Performed in "Chu bao" in 1974. Performed in "Da xiao you long" in 1974. Performed in "Gui ma liang jin gang" in 1974. Performed in "Shao Lin he shang" in 1974. Performed in "Nu hou" in 1974. Performed in "Yi dai meng long" in 1974. Performed in "Du ba tian xia" in 1976. Played (Guest star) in "Tian huang ju xing" in 1976. Performed in "Shi da zhang men chuang Shao Lin" in 1977. Performed in "Jue bi tai yang ta" in 1977. Performed in "Dao jian ba wang quan" in 1977. Performed in "Zhi zun wei long" in 1977. Performed in "Feng yun ren wu" in 1977. Performed in "Tong tian lao shu xia jiang nan" in 1978. Performed in "Jue dou zhe de sheng ming" in 1978. Performed in "Ha luo, ye gui ren" in 1978. Performed in "Shen long" in 1978. Performed in "Gui ma da xia" in 1978. Performed in "E yu tou hei sha xing" in 1978. Performed in "Zhui gan pao tiao peng" in 1978. Performed in "Shi er sheng nan" in 1978. Performed in "Gou hun zhen duo ming quan" in 1978. Played King Kong in "Mai shen qi" in 1979. Performed in "Shang Hai tan da heng" in 1979. Performed in "Yu tou dai lao ben tu di" in 1979. Performed in "Gong fu da pai mai" in 1979. Performed in "Zui ba xian quan" in 1980. Performed in "Yong zheng yu nian geng yao" in 1980. Played Bonecrusher Hu Yi Fang in "Xuan feng shi ba qi" in 1980. Performed in "Yang yang jun" in 1981. Performed in "Fei yan zou bi" in 1982. Performed in "Tai ji ba jiao" in 1982. Performed in "Xue yu gou yang duo hun di" in 1982. Performed in "Sha bao xiong di" in 1983. Performed in "Mi ni te gong dui" in 1983. Performed in "Jui gwai chat hung" in 1983. Performed in "Hei mei gui" in 1983. Performed in "Zhi zun shen tou" in 1984. Performed in "Da di fei ying" in 1987.

Related questions

What has the author Rong You written?

Rong You has written: 'Shui shang zong cai chuang' 'Zi se jian ceng'


What are the ratings and certificates for Wan fa gui zong yi Shao Lin - 1976?

Wan fa gui zong yi Shao Lin - 1976 is rated/received certificates of: West Germany:16


What actors and actresses appeared in Shao nu qing huai zong shi shi - 1993?

The cast of Shao nu qing huai zong shi shi - 1993 includes: Barbara Morgan Chi Wai Suen


What actors and actresses appeared in Shao rou zong - 1969?

The cast of Shao rou zong - 1969 includes: Tu Chin Mei Chin Chun Huang Yang Ming Tsai Chu Su Fei Sung Wu


What actors and actresses appeared in Wan fa gui zong yi Shao Lin - 1976?

The cast of Wan fa gui zong yi Shao Lin - 1976 includes: Ying Bai as Emperor Chien Lung Ting Chao Kang Chin Wei Ho Tu Wei Hu Phillip Ko Cliff Lok Fong Lung Chang Ma David Tang Wei Carter Wong Fa Yuan Li Shen Yuen


When was Zong Zoua Her born?

See website: Zong Zoua


When was ZONG created?

ZONG was created in 2008.


Paktel takeovers by zong?

paktel takover to zong


How many are there zong in the world?

One zong in the world


When did Zong Massacre happen?

Zong Massacre happened in 1781.


When was Zong Rinpoche born?

Zong Rinpoche was born in 1905.


When did Zong Chen die?

Zong Chen died in 1560.