answersLogoWhite

0


Best Answer

ang florante at laura ay isang halimbawa ng awit na isinulat ni francisco balagtas/baltazar

User Avatar

Ashley Mae Osio

Lvl 2
2y ago
This answer is:
User Avatar
User Avatar

Shiela Smith

Lvl 1
2y ago
Ano po ung sukat ng awitin??
More answers
User Avatar

Wiki User

6y ago

u67ghj

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

10y ago

Aralin#3 Ang gubat na mapanglaw

Tauhan : Florante - sawi

Tagpuan : mapanglaw na gubat

Banghay

Panimula : Sa gubat na mapanglaw naroon ang isang mala-Adonis na katawan, at iyon ay nagngangalang Florante.

Pataas na Aksyon : Patuloy ang pagdadalamhati ni Florante dahil sa pagkabigo sa pag-ibig kay Laura.

Kasukdulan : May mga hayop na doon ay pagala-gala.

Pababang Aksyon : Di pa rin siya makaalis sa lugar na iyon.

Wakas : Sa kabila ng pagkakatali niya sa puno, nananatili pa rin ang kanyang kakisigan.

Aral : Huwag mawawalan ng pag-asa, manalig lang sa Maykapal.

Aralin#4 Kaliluha'y Hari

Tauhan : Florante - galit

Tagpuan : gubat

Banghay

Panimula : Sa gubat na kinalalagyan ni Florante, siya'y nagagalit at nalulungkot sa nangyayari sa Albanya.

Pataas na Aksyon : Tinanong niya ang Diyos kung bakit nangyari ang lahat ng masamang karanasan na nangyayari sa Albanya.

Kasukdulan : Dumating sa punto na sinisi niya ang Diyos.

Pababang Aksyon : Hiningi niya sa Maykapal ang makapangyarihang kamay upang matanggal ag masamang loob sa mga taong may masamang intensyon sa Albanya.

Wakas : Binuhos niya ang sama ng loob niya sa Diyos, nilabas niya ang kanyang nararamdaman na hindi karapat-dapat pang magawa niya.

Aral : Di sagot sa problema ang pagsisi sa Makapangyarihang Diyos.

Aralin#5 Panibugho ng Minamahal

Tauhan : Florante - galit

Tagpuan : gubat

Banghay

Panimula : Sa gubat, si Florante'y nananatiling sawi at nagdurusa dahil sa uhaw na pagmamahal ni Laura.

Pataas na Aksyon : Nanalangin sa Florante sa Diyos na ipaalala kay Laura na may Floranteng tunay na nagmamahal sa kanya.

Kasukdulan : Nahimatay sa Florante sa sobrang sakit na nadarama.

Pababang Aksyon : Naghihinagpis pa rin si Florante, kung bakit siya'y pinagtaksilan ni Laura.

Wakas : Hindi niya lubos maisip na siya'y kayang pagtaksilan ni Laura.

Aral : Ang pagtataksil ay di magandang gawain.

Aralin#6 Alaala ni Laura

Tauhan : Florante - pagkalungkot

Laura - maalalahanin

Tagpuan : gubat

Banghay

Panimula : Sa gubat, si Floranteng nangungulila sa kasintahang katiwala't sa Laura.

Pataas na Aksyon : Sa tuwing inuutusan ni Haring Linceo labis ang pag-aalala ni Laura.

Kasukdulan : Naalala lahat ni Florante ang mga magagandang ginawa ni Laura sa kanya.

Pababang Aksyon : Hinahanap ni Florante ang mga pag-aarugang ginawa nito sa kanya.

Wakas : Sa Laura sa lang ang sagot sa pagdurusa at paghihirap ni Florante.

Aral : Sa gitna ng problema, magandang alaala lang ang makapagpapasaya.

Aralin#7 Pagsintang Labis

Tauhan : Aladin - bigo

Tagpuan : gubat

Banghay

Panimula : Isang gerero ang nagtungo sa gubat upang mapag-isa at iyon ay si Aladin.

Pataas na Aksyon : Naalala ni Aladin ang pagtataksil ng ama sa kanya.

Kasukdulan : Huminto siya sa isang puno at doon inilabas ang lahat ng sama ng loob.

Pababang Aksyon : Itinigil na niya ang pag-iyak a sinabi niya a tuwa na naramdaman niya tungkol kay Flerida ay wala na.

Wakas : Kung iba lamang ang umagaw kay Flerida ay talagang ipaglalaban at makikipagpatayan siya ngunit sa kasamaang palad ay ang kanyang ama.

Aral : Ang pag-ibig ay sadyang makapangyarihan, dahil hahamakin nito ano man ang kahihinatnan nito.

Aralin#8 Amang mapagmahal at ang Amang mapaghangad

Tauhan : Duke Briseo - mapagmahal

Tagpuan : sa gubat

Banghay

Panimula : Sa gubat, naroon pa rin si Floranteng nahihirapan at naghihimutok ang damdamin dahil sa ama.

Pataas na Aksyon : Nahanap ni Aladin ang boses ng nagsasalita.

Kasukdulan : Pira-pirasong pinatay ni Adolfo si Duke Briseo.

Pababang Aksyon : Maraming kaibigan ang kanyang ama ngunit nahati ito sa dalawa, ngunit ni isa ay walang tumulong dito dahil sa ayaw nilang maparusahan.

Wakas : Si Duke Briseo ay ulirang ama dahil kahit sa huling sandaling buhay nito ang kapakanan pa rin ng kanyang anak.

Aral : Pagmamahal ng ama, di lang masyadong halata ngunit patago itong nagmamahal na siya naming maganda.

Aralin#9 Paalam Bayan

Tauhan : Florante - malungkot

Tagpuan : gubat

Banghay

Panimula - Sa gubat, si Florante'y namimighati pa rin sa sawing pag-ibig kay Laura

Pataas na Akasyon - May mga dumating na leon sa harap ni Florante

Kasukdulan - Namaalam si Florante sa Albanyang ipinagtanggol niya dahil sa mga leong papatay sa kanya

Pababang Aksyon - inisip niya na siya ay tuluyan ng pinagtaksilan ni Laura

Wakas - ginuguning pa rin ni Florante si Laura na kanyang sinisinta.

Aralin#10 Ang Pagliligtas kay Florante

Tauhan : Aladin - matapang

Tagpuan : gubat

Banghay

Panimula : Sa gubat, napadaan ang isang gererong nagngangalang Aladin.

Pataas na Aksyon : Malapit nang lapain si Florante ng mga leon.

Kasukdulan : Niligtas ni Aladin si Florante sa mababangis na leon.

Pababang Aksyon : Nakaligtas si Florante.

Wakas : Nagkasundo ng mabilis si Florante at Aladin.

Aral : Ang tapang ay maaaring makaligtas ng kahit na sino.

Aralin#11 Mga alaala ng kamusmusan

Tauhan : Florante - mabait

Tagpuan : Sa albanya

Banghay

Panimula : Naalala ni Florante nung siya ay bata pa lamang.

Pataas na Aksyon : Mayroon siyang suot na maladiyamanteng kwintas .

Kasukdulan : Sa kasamaang palad sinugod siya ng isang lumilipad na nilalang.

Pababang Aksyon : Nakita siya ng pinsan niya .

Wakas : Nakaligtas si Florante.

Aral : Tumulong ng walang kapalit sa kapwa natin .

Aralin #12 Laki sa Layaw

Tauhan: Aladin-Maasahan

Florante- sawi

Tagpuan: Sa kagubatan

Banghay

Panimula : Sila'y nag-uusap ni Aladin tungkol sa kanyang kabataan.

Pataas na Aksyon : Kinuwento niya kung paano niya napana ng ibon.

Kasukdulan : Siya ay tinuruan na huwag sundin ang lahat kanyang mga nais.

Pababang Aksyon: Siya ay naging Masaya sa piling ng kanyang ama't ina.

Wakas : Pinadala na siya ng kanyang magulang sa Atenas at lumuha ang kanyang ina.

Aral : Hindi kailangan ang paglaki sa layaw.

Aralin#13 Nahubdan ng Balatkayo

Tauhan : Antenor - maunawain Florante - mabait

Adolfo - masama

Tagpuan : Atenas

Banghay

Panimula : ilang buwan umiyak si Florante dahil sa pagkawalay sa kanyang ina.

Pataas na Aksyon : Siya ay ginabayan at pinasaya ni Antenor.

Kasukdulan : Nakilala niya si Adolfo at naramdamang ito'y nagbabalatkayo.

Pababang Aksyon : Siya ay gumaling sa Matematika, Pilosopiya, at Astrolohiya, at napunta sa kanya ang lahat ng atensyon.

Wakas : Sila ay nagpagalingan a bawat patalinuhan.

Aral : Hindi lahat ng pinapakita ng tao ay totoo.

Aralin#14

Tauhan : Menandro - mabait

Florante - mahina

Adolfo - sakim

Tagpuan : Atenas

Banghay

Panimula : Nagpalabas ng pagsasadula sila Florante at Adolfo.

Pataas na Aksyon : Sa kanilang pagtatanghal naiba ang diyalogo ni Adolfo.

Kasukdulan : Sinugod ni Adolfo si Florante.

Pababang Aksyon : Niligtas ni Menandro si Florante sa kapahamakan.

Wakas : Isang taon ng nakalipas sumulat ang kanyang ama tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina .

Aral : Ang totoong kaibigan hindi ka iiwanan sa panahon ng kagipitan.

Aralin#15 Ang Payo ng Guro

Tauhan : Antenor - mabait

Florante - masunurin

Tagpuan : Atenas

Banghay

Panimula : Naging malungkot si Florante ng dalawang buwan.

Pataas na Aksyon : Hanggang dumating ang liham ng ama na nagsasabing bumalik.

Kasukdulan : Siya ay pinayuhan ni Antenor na huwag magpapalinlang kay Adolfo.

Pababang Aksyon : Siya ay umiyak at niyakap si Antenor.

Wakas : Nakarating siya sa Albanya at siya'y sinalubong ng kanyang ama.

Aral : Sundin ang payo ng nakakatanda.

Aralin 16#

Tauhan : Florante - masunurin

Aladin - tagapakinig

Tagpuan : Sa Albanya

Banghay

Panimula : Nang natanggap nila ang sulat ng lolo ni Florante ay nabigla sila.

Pataas na Aksyon : Sinasabi rito na sinakop ng mga moro ang bayan ng Krotona sa pangunguna ni Heneral Osmalic.

Kasukdulan : Ipinakilala ni Duke Briseo ang kanyang anak kay Haring Linceo.

Pababang Aksyon : Ginawa siyang heneral ni Haring Linceo na pupunta sa Krotona.

Wakas : Walang nagawa si Briseo at hindi na rin nakatanggi si Florante.

Aral : Bawat tungkulin ay may kaakibat na responsibilidad.

Aralin#17 Si Laura

Tauhan : Florante - sawi

Aladin - tagapakinig

Tagpuan : Albanya

Banghay

Panimula : Nagmagkuwento si Florante kay Aladin kung paano sila nagkakilala ni Laura sa Albanya.

Pataas na Aksyon : Kinuwento niya, na nakita nya ito ng imbitahan siya ni Haring Linceo.

Kasukdulan : Sinabi niya na kung di sila nagkakilala di sana siya masasaktan.

Pababang Aksyon : Di niya akalaing lolokohin ni Laura.

Wakas : Tatlong araw na pinigingan ang hari ng palasyo si Florante.

Aral : Hindi puro kaligayahan ang matatamasa sa pagmamahalan.

Aralin#18 Ang Pabaong Luha

Tauhan : Florante - sawi

Aladin - tagapakinig

Tagpuan : Albanya

Banghay

Panimula : Mas lalong nagdalamhati si Florante.

Pataas na Aksyon : Bago umalis ang hukbo ni Florante papuntang Krotona, kinausap niya si Laura.

Kasukdulan : Walang sinabi si Laura ngunit pumatak ang kanyang luha.

Pababang Aksyon : Dumating sa Krotona at nakipaglaban kay Heneral Osmalic.

Wakas : Sa laban nila ng limang oras natalo ni Florante ang hukbo nila.

Aral : Maaaring ang nararamdaman ay hindi sa mga salita lamang.

Aralin#19 Tagumpay sa Pakikipagdigma

Tauhan : Florante - nagtagumpay

Tagpuan : Palasyo Real

Banghay

Panimula : Pumunta sila sa Palasyo Real matapos manalo ang hukbo ni Florante.

Pataas na Aksyon : Nabalot ang buong palasyo ng kasiyahan.

Kasukdulan : Tatlong araw na di natulog ang mga tao roon dahil sa sobrang kasiyahan.

Pababang Aksyon : Nawala ang kasiyahan n Florante nang maungkat ang nangyari a ina.

Wakas : Limang buwan siyang nanatili sa Krotona at bumalik agad sa Albanya.

Aral : Bawat kasiyahan ay may kaakibat ring kapighatian.

Aralin#20 Ang mga Pasakit kay Florante

Tauhan : Florante - matapang

Tagpuan : Albanya at kagubatan

Banghay

Panimula : Hindi tumagal ang kasiyahan dahil dumating mga taga-Turkiya.

Pataas na Aksyon : Natalo nila ang hukbo at pinabalik sa Albanya.

Kasukdulan : Gabi na iyon at siya'y nahulog sa patibong ni Adolfo.

Pababang Aksyon : Nalaman niya na pinatay ni Adolfo ang kanyang ama at si Haring Linceo.

Wakas : Siya ay dinala sa gubat at ginapos.

Aral : Huwag basta basta magtitiwala.

Aralin#21 Ang Tagumpay

Tauhan : Aladin

Florante

Flerida

Laura

Tagpuan : Sa Albanya/gubat

Banghay

Panimula : Sa gubat nagkarinigan sila Florante, Aladin, laura at Flerida.

Pataas na Aksyon : Nagkwentuhan sila tungkol samga pangyayaring sa kanila.

Kasukdulan : Bumalik sila sa Albanya.

Pababang Aksyon : Kinasal ang meant to be.

Wakas : At sila'y nabuhay ng Masaya.

Aral : Ang buhay ay puno ng problema ngunit sa huli ang lahat ay magiging maayos din.

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

10y ago

KqWKMQKEMQJWMEPQWL,EDAKLSE,D

This answer is:
User Avatar
User Avatar

pandak12ww3esbdcd

Lvl 1
1y ago
tanginang sagot yan
User Avatar

pandak12ww3esbdcd

Lvl 1
1y ago
tanginang sagot yan basura

User Avatar

Wiki User

6y ago

mga saknong sa florante at laura 1-399

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Lou Re En

Lvl 2
3y ago

florante at laura mga saknong

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Anonymous

Lvl 1
3y ago

korido

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Ang florante at Laura ba ay isang awit o korido?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

Anong uri ng tulang romansa ang Florante at Laura?

romantisismo....yan un!


Saan bayan ang ibong adarna tula o korido?

ito ay awit at korido


What is the duration of Kaputol ng Isang Awit?

The duration of Kaputol ng Isang Awit is -2100.0 seconds.


Ano ang pagkakaiba ng florante at Laura sa ibong adarna?

Awit ang Florante at Laura kasi ito ay: 1. Lalabindalawang pantig sa bawat taludtod 2. Mabagal itong awitin 3. Patungkol ito sa pakikipaglaban at pag-ibig 4. Ito ay may katotohanan at Hindi pantaserya (Hindi tulad ng korido)


Ano ang pagkakaiba ng awit at korido?

Ang korido ay isang uri ng panitikang Pilipino, isang uri ng tulang nakuha natin sa impluwensya ng mga Espanyol. Ito ay may sukat na walong pantig bawat linya at may apat na linya sa isang stanza. Ang korido ay binibigkas sa pamamagitan ng pakantang pagpapahayag ng mga tula. Awit Korido (sadyang para awitin) (sadyang para basahin) 1.Sukat ng Awit: tig-12 pantig ang bawat taludtod/Sukat ng Korido: tig-8 pantig ang bawat taludtod 2.Himig ng Awit: mabagal, banayad o andante kung tawagin/ Himig ng Korido: mabilis o allegro. 3.Pagkamakatotohanan ng Awit: ang pakikipagsapalaran ng mga tauhan ay maaring maganap sa tunay na buhay/ Pagkamatotohanan ng Korido:ang pakikipagsapalaran ng mga tauhan ay di maaring maganap sa tunay na buhay.


Ano ang pagkakatulad ng korido at awit?

ang korido ay mabilis ang pagbigkas atsamantala naman ang awit may kabagalan


Ano ang pagkakaiba ng awit sa korido?

Awit at Korido - Ito ay may paksang hango sa pangyayaring tungkol sa pagkamaginoo at pakikipagsapalaran ng mga tauhan gaya ng hari at reyna, prinsipe at prinsesa. Ito ay may labindalawang pantig, inaawit nang mabagal sa saliw ng gitara o bandurya. Ang korido ay may sukat na walong pantig at binibigkas sa kumpas ng martsa.


What was the song in tagalog with i love you in different languages?

Isang Mundo, Isang Awit - Leah Navarro


Dalawang uri ng tulang romansa?

Ang Awit at Korido ay dalawang anyo ng tulang romansa. Nagkakaiba ang dalawang ito sa sukat, himig at pagkamakatotohanan. Ang Korido ay May walong (8) pantig bawat taludtod. Sadyang Para Basahin at Hindi Awitin May himig na Allegro o Mabilis Ang pakikipagsapalaran ay malayo sa katotohanan. Ang Awit ay May labindalawang {12} pantig bawat taludtod Sadya para awitin Ang himig ay Andante o mabagal. Ang pakikipagsapalaran ay maaaring maganap sa totoong buhay. Halimbawa ng KORIDO : Ibong Adarna Halimbawa ng AWIT : Florante at Laura http://tsabeee07.multiply.com/reviews/item/6?&show_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem


Pinagmulan ng awit at korido?

noon Una ng panahon, ay hindi pza uso ang cellphone.


Ano ang katutubong sining ng pampanga sa larangan ng musika?

Ang pulso ng musika ay tinig ng isang awit


Ano ang mga impluwensya ng mga Espanyol sa Pilipinas?

komedya, korido, sarswela, awit, senakulo at iba pa