answersLogoWhite

0


Best Answer

The Nueva Ecija March is a traditional Philippine hymn that is generally sung by a choir. The lyrics are available in English and other languages online.

User Avatar

Wiki User

10y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What is the nueva ecija march lyrics?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Continue Learning about Music & Radio

What is the full lyrics of Awit ng Nueva Ecija?

AWIT NG NUEVA ECIJASA UBOD NITONG LUZON AY MAY LUPANG HINIRANGSA LIKAS NYANG KAGANDAHAN AY WALANG KAPANTAYDITO ANG BUKIRIN NA PINAG-AAWITAN NG GINTONG BUTIL NG BUHAYNA PAGKAIN NG TANANISANG LALAWIGAN ANG DIWA AT DAMDAMINPINAGTALI NG MAALAB ANG DAKILANG MITHIINDITO ANG BALANA MAY PUSOT MAGITINGNA PATNUBAY ANG SAGISAG NG BANAL NA LAYUNINAMING NUEVA ECIJA ANG LOOB MOY TIBAYANSA LANDAS NG WIKA NG PAGBABAGONG BUHAYAMING NUEVA ECIJA SA IYONG PAGSISIKAPMAY GANTIMPALA KA SA PAGDATING NG ORASTAGLAYIN SA PUSO ANG DAKILANG ARALNG MGA BAYANI NAGHANDOG NG BUHAYAMING NUVA ECIJA HAYO NAT IKALATANG MGA SILAHIS NG YONG PANGARAPBy:Charlotte Catigday (cute) (n_n)if you have some questionjust add me in facebookand can you ask me some questionon facebookcharlotte catigdaythanks


What is the lyrics of nueva ecija hymn?

Sa ubod nitong Luzon, ay may Lupang Hinirang Sa likas nyang kagandahanm ay walang kapantay Dito ang bukirin, ay pinag-aanihan Ng gintong butil ng uhay, na pagkain ng tanan Aming Nueva Ecija, ang loob mo'y tibayan Sa landas at pita, ng pagbabagong buhay Taglayin sa puso, ang Dakilang aral Ng mga bayaning Naghandog ng buhay


Were there lyrics to Mendelssohn's Wedding March?

No. Mendelssohn did not write lyrics to be sung with the music. However the Wedding March comes from his Midsummer Nights Dream music where some of the musical numbers have a choir in them, but the Wedding March is purely orchestral without choir.


What is the lyrics of region 1 march?

Region 1 in the Philippines is the Ilocos region, their march lyrics talk in English about their area. The bannatiran bird, the precious gifts they have, eggplant, tomato, bitter melon, how they are pot makers and farmers.


Who sings a song with these lyrics I'm your vehicle baby?

The Ides Of March is the name of the "band" and the song name is Vehicle.

Related questions

When was Nueva Ecija created?

Nueva Ecija was created in 1705.


What is Nueva Ecija's population?

The population of Nueva Ecija is 1,853,853.


What is the area of Nueva Ecija?

The area of Nueva Ecija is 5,751.3 square kilometers.


When was Nueva Ecija Patriots created?

Nueva Ecija Patriots was created in 1999.


When did Nueva Ecija Patriots end?

Nueva Ecija Patriots ended in 2001.


What are the best Shopping Mall in Nueva Ecija?

This is nueva ecija tour site. http://www.gungon.net


When do they celebrate Nueva Ecija Day in the Philippines?

Nueva Ecija day is celebrate every 1st of September


Where is Cabanatuan?

nueva ecija


Who was former governor of nueva ecija?

Epifanio de los santos a.k.a. EDSA was the former governor of Nueva Ecija


What are the livelihood in nueva ecija?

Farming and fishing


What is the capital of nueva ecija?

The capital of Nueva Ecija is Palayan City.


What is the best tour site in nueva ecija?

the best tour site in nueva ecija is http://www.tournuevaecija.x10hosting.com/try to visit it describe the beauty and tourism of nueva ecijahttp://www.tournuevaecija.x10hosting.com/ is a must visit site