answersLogoWhite

0

When was Tianji Li born?

Updated: 8/28/2023
User Avatar

Wiki User

9y ago

Best Answer

Tianji Li was born on May 17, 1921, in Zhenjiang, Jiangsu, China.

User Avatar

Wiki User

9y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

13y ago

Tian Liang was born on August 27, 1979.

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: When was Tianji Li born?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

When did Tianji Li die?

Tianji Li died on May 16, 1995.


What has the author Tianji Li written?

Tianji Li has written: 'Xing yi quan shu'


When was Guangxi Tianji created?

Guangxi Tianji was created in 2005.


What has the author Tianji Huang written?

Tianji Huang has written: 'Qing xie xi xiang' 'Fu yang ji' 'Huang Tianji zi xuan ji' 'Zhong da wang shi' -- subject(s): Biography, College students, College teachers, Zhongshan da xue (Guangzhou, China)


When was Li-An born?

Li-An was born in 1965.


When was Li He born?

Li He was born in 790.


When was Li Shuai born?

Li Lianjie (also known as Jet Li) was born on April 26, 1963.


When was Li Chi born?

Chi Li was born in 1957.


When was Li Du born?

Du Li was born on 1982-03-05.


When was Li Lu born?

Li Lu was born on 1966-04-06.


When was Li Hua born?

Li Hua Li was born on July 17, 1924, in Hebei, China.


When was Li Mingzhu born?

Li Mingzhu was born in 1962.