answersLogoWhite

0

How tall is Jianbin Chen?

Updated: 8/30/2023
User Avatar

Wiki User

10y ago

Best Answer

Kuan Tai Chen is 5' 10".

User Avatar

Wiki User

10y ago
This answer is:
User Avatar
More answers
User Avatar

Wiki User

10y ago

Jianbin Chen is 178 cm.

This answer is:
User Avatar

User Avatar

Wiki User

11y ago

he is 5'4

This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: How tall is Jianbin Chen?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What actors and actresses appeared in Juhua cha - 2001?

The cast of Juhua cha - 2001 includes: Jianbin Chen as Ma Jianxin Tao He


When was Li Jianbin born?

Li Jianbin was born on 1989-04-19.


What actors and actresses appeared in Lan - 2009?

The cast of Lan - 2009 includes: Jianbin Chen Wenli Jiang Ye Liu Jun Yao Zhu Yinuo Xu Zhu


What actors and actresses appeared in Xiang ji mao yi yang fei - 2002?

The cast of Xiang ji mao yi yang fei - 2002 includes: Minghao Chen Jianbin Chen as Ouyang Yunfei Naiwen Li Fan Liao as Chen Xiaoyang Hailu Qin as Fangfang Ting Yang


How tall is Lyman Chen?

Lyman Chen is 6'.


How tall is Chen Drachman?

Chen Drachman is 157 cm.


How tall is Camille Chen?

Camille Chen is 5' 6".


How tall is Chia Chen?

Chia Chen is 5' 4".


How tall is Chiasui Chen?

Chiasui Chen is 159 cm.


How tall is Daoming Chen?

Daoming Chen is 178 cm.


How tall is Diane Chen?

Diane Chen is 5' 4".


How tall is Edmund Chen?

Edmund Chen is 5' 11".