What Suliraning pangkapaligiran ng asya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

mga larawan ng suliraning pangkapaligiran ng asya
17 people found this useful

Kasalukuyang populasyon ng Asya?

Pangalang ng rehiyon at teritoryo, kasama ang watawat [2] . Lawak (km²) . Populasyon (Taya ng Hunyo 1, 2008) . Densidad ng Populasyon (bawat km²) . K

Dinastiya ng asya?

HSIA DYNASTY . --WAS ESTABLISHED BY HAYURAN YU.. --WAS THE FIRST DYNASTY IN CHINA.. BY: EZEKIEL FERDINAND B. CARANDANG

Uri ng klima asya?

1.tropical 2.tropical rainforest 3.tropical monsoon 4.tropical wer and dry savanna 5.arid at semi-arid 6.disyerto 7.steppe 8.temperate 9.maditerranean 10.sub

Ano an sukat ng asya?

KDG http://wiki.answers.com/Q/Ano_an_sukat_ng_asya&action=edit§ion=new

Anu-ano ang mga suliraning kinakaharap ng asya?

dahil sa pagtatapon ng basura kung san saan nag babara ang mga kanal at nag sasanhi ito ng baha sa mga kalsada kaya pag umuulan nag babaha ang mga kalsada pagkatapos ng ulan m

Mga suliraning pangkapaligiran ng asya?

pagkakaingin *labis sa pagputol ng mga kahoy *usok galing sa pabrika *usok galing sa sigarilyo *pagtapon ng mga basura sa mga yamang tubig *labis ng pagpapa

Mapa ng timog asya?

Isang mapa ng Asya ay matatagpuan sa iyong lokal na tindahan ng libro. Hindi namin maaaring magbigay ng mga mapa at mga larawan sa website na ito.