Mga pinagkukunang yaman ng ibat ibang rehiyon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

number 2 mo to sa assignment nu ? ..


hindi oynumber 1000
20 people found this useful

Kahulugan ng pinagkukunang yaman?

Pinagkukunang Yaman(resources) ito ay mga katangian ng tao,biyaya ng kalikasan at mga bagay na gawa ng tao na tumutulong sa paggawa

Anu-ano ang mga pinagkukunang yaman ng bansa ng pilipinas?

Ang Pilipinas ay sagana sa mga pinagkukunang yaman tulad ng yamang lupa na makukuha sa mga ( bundok, kabundukan, talampas, burol, kapatagan, lambak atbp); yamang tubig na maku

Mga ibat ibang uri ng pahinga?

tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae tae

Pananaliksik ng ibat ibang rehiyon alamat?

ndi ko po tlaga sure ang mga to... I just saw and learn this from Mr. Max Bueno (lasalian filipino teacher in De La Salle Lipa Integrated School) Alamat ng Saging Alamat ng