Halimbawa ng tangway?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ambot nangutana gani o

Tula ng kalikasan halimbawa?

Tulang Kalikasan (Joemark Anthony C, flores) Bauan technical high school Sa lahat ng aking mga kamag aaral Sana ay magustahan niyo Isang Tula tungkol

Halimbawa ng liham paanyaya?

LIHAM_PAANYAYA"> LIHAM PAANYAYA . House No.2314,St.Kayamanan . Bagong Bantay ,Lungsod ng Quezon . Ika-9 ng Desyembre . Mahal kong Claridad, Kamusta ka na diyan?

Mga halimbawa ng pamahiin?

kapag gabi na at umalulung ang aso ng lagpas ng 3 alulung ibig sabihin nun ay may aswang o mga engkanto

Mga halimbawa ng talaarawan?

Mahal kong Talaarawan, Maganda at maayos naman ang aking umaga ngayon dahil maaga akong nakapunta sa paaralan.Pero bago ako pumasok sa paaralan,naligo muna ako, nagbihis ng

Magbigay ng halimbawa ng balagtasan?

DAPAT BA O HINDI DAPAT SUMUKO SA PROBLEMA Lakambini: Mainit na umaga sa inyo bayan! Tao! makinig at inyong tutunghayan Isang napakainit na talakayan, Ang inyong makikit